Quy trình sản xuất

Bước 1 : 

Chuẩn bị rập và màu

Đầu tiên, chúng tôi chuẩn bị rập dựa trên mẫu hoa văn chọn bởi quí khách hàng.

(*) Trong bước này, nếu quí khách hàng muôn sử dụng hoa văn mới, chúng tôi cũng có thể tạo ra một rập mới dựa trên thiết kết yêu cầu với phụ phí.

Màu sắc sẽ được kết hợp dựa theo lựa chọn của quí khách hàng. Quí khách có thể lựa chọn màu cho viên gạch từ bộ 75 màu chuẩn của chúng tôi. Quí khách chỉ cần chỉ rõ mã số màu lựa chọn cho từng hoa văn.

(*) Trong bước này, nếu như quí khách muốn màu mới không nằm trong bộ màu chuẩn của Secoin thì chúng tôi có thể phát triển màu mới đó. Việc này sẽ bao gồm thêm phụ phí.

Bước 2 : 

Đặt rập vào khuôn

Khuôn thép sẽ được chuẩn bị và rập tạo hoa văn sẽ được đặt bên trong khuôn thép.
 
Bước 3 : 

Đổ màu tạo lớp đầu tiên cho viên gạch

Một hỗn hợp lỏng bao gồm xi măng trắng, bột đá tự nhiên, bột màu và chất phụ gia (được trộn với đúng màu) sẽ được đổ bằng tay vào những khuôn riêng. Các hỗn hợp khác nhau sẽ được sử dụng để tạo ra các màu khác nhau cho viên gạch. Đây là bước đổ màu tạo lớp đầu tiên cho viên gạch. 

Hình bên là ví dụ của việc đổ 3 màu khác nhau cho một viên gạch. Màu đầu tiên là trắng, sau đó là xanh và cuối cùng là đen.

Việc đổ màu vào khuôn và rập là một thao tác rất quan trọng đòi hỏi người công nhân phải có tay nghề cao và kinh nghiệm.

Trong những nhà máy của chúng tôi, chúng tôi làm ra rất nhiều hoa văn tin xảo cùng nhiều màu sắc. Một vài hoa văn có thể lên đến 10 màu!

Bước 4 : 

Lấy rập ra khỏi khuôn

Rập sẽ được lấy ra khỏi khuôn, để lại một lớp họa tiết trên bề mặt.