Hình dạng và Kích thước

Hình vuông

       

   

   

  

 

 

Hình chữ nhật

 

 

 

Bác giác

 

 

Lục giác

 

 

Kim cương

 

Đèn lồng

 

Vảy cá