Technical information

Secoin art tiles have been certified conformance with regulations for brick TCVN 6065: 1995. Digital certificates issued by the Center SP1616.15.15 conformity certificate Vietnam (QUACERT) on January 21, 2015 and was valid until January 20, 2018 (attached with this document).
Conveniently technology Secoin brick exceeded the technical requirements are laid out according to ISO 6065: 1995
Below are excerpts of the technical requirements from the Standard:
4.1. 1 class brick surface color including one or more color patterns. The surface of the tiles must be flat and smooth color uniformity. Brick pattern must have sharp contours, clearly and without Jerusalem, dim. Minimum thickness of the decorative layer is not less than 2.5mm.
4.2 tiles have smooth surfaces and no scratches. The square right corner, no burrs. Depending on the level of defects in appearance, tile flooring is divided into 2 categories as in Table 1:
Table 1

Tên của khiếm khuyết

Mức độ cho phép

Loại 1

Loại 2

 1. Sai lệch độ vuông góc, mm, không lớn hơn

0.5

1

 1. Độ cong vênh bề mặt tối đa, mm, không lớn hơn

0.5

1

 1. Độ cong vênh mặt cạnh, mm, không lớn hơn

0.1

0.2

 1. Độ nhòe màu tối đa, sai lệch các đường nét và sai lệch điểm nối nhau của các hoa văn so với các mẫu chuẩn, mm, không lớn hơn

1

2

 1. Sứt và cùn cạnh lớp mặt, sâu không lớn hơn 1mm và độ dài không lớn hơn 10mm. Được tính bằng các điểm, đốm không lớn hơn

1

2

 1. Sứt góc lớp bề mặt không vượt quá 3mm. Được tính bởi các điểm, đốm không lớn hơn

0

1

 1. Sứt góc của lớp đế kích thước không vượt quá 10mm. Được tính bởi các điểm, đốm không lớn hơn

1

 

4.3. Cả 2 lớp của gạch bông phải đạt được các tiêu chuẩn cơ lý nêu ra trong bảng 2:

Bảng 2

Tên của tiêu chuẩn

Thông số

 1. Độ mài mòn của lớp bề mặt (g/cm2) không vượt quá

0.45

 1. Độ hút nước (%) không vượt quá

10

 1. Độ chịu lực va đập xung kích, số lần, không thấp hơn

25 (lần)

 1. Tải trọng uốn gãy toàn viên gạch, daN/viên không vượt quá

100

 1. Độ cứng của lớp bề mặt

đạt